دوشنبه، فروردین ۲۸، ۱۳۸۵

Google Calendar and Natural Language Processing

تقویم گوگل و پردازش زبان طبیعی

کمپانی گوگل سرویس جدیدی را ارائه داده است با نام تقویم. این تقویم تمام ویژگیهای یک تقویم استاندارد را دارد .
اما مهمترین ویژگی این تقویم استفاده از تکنولوژی پردازش زبان طبیعی است که در این سیستم استفاده شده است.
شما می توانید برای اضافه کردن اطلاعات به این تقویم علاوه بر راههای دیگر ، بصورت خیلی ساده آنرا به زبان انگلیسی بنویسید تا گوگل آنرا به سیستم شما اضافه کند. بعنوان مثال میتوانید بنویسید :
"leave work today at 5 pm"
که بصورت خودکار ساعت خروج از کار شما را در تقویم ثبت می کند.
http://calendar.google.com