دوشنبه، بهمن ۱۶، ۱۳۸۵

کنفرانسی مرتبط با ترجمه ماشینی فارسی

این کنفرانس در زمینه پردازش زبان طبیعی برای زبانهای مشابه زبان عربی ( از نظر نوشتاری) است. این کنفرانس در آمریکا انجام می شود و از اساتید ایرانی هم آقای دکتر بی جن خان و آقای دکتر ارومچیان از دانشگاه تهران بعنوان اعضای کمیته کنفرانس حضور دارند.

کنفرانسی مرتبط با ترجمه ماشینی فارسی

یک مترجم ماشینی فارسی دیگر

یکی دیگر از شرکتهای آمریکائی که در زمینه ترجمه ماشینی برای زبان فارسی فعالیت می کنند شرکت سیا سافت می باشد. این شرکت در سالهای گذشته بر روی زبانهای فارسی، عربی، فارسی دری و پشتو فعالیتهای زیادی انجام داده است و در حال حاضر با حضور در بازار کشور افغانستان توانسته بعنوان یکی از سیستمهای ترجمه فعال در زمینه زبانهای این کشور فعالیت نماید.

CiyaSoft Machine Translation