چهارشنبه، شهریور ۲۱، ۱۳۸۶

ترجمه ماشینی میکروسافت

شرکت میکروسافت هم به ارائه دهندگان ترجمه ماشینی پیوست.این شرکت با استفاده از سرویسی که از شرکت systran دریافت کرده توانسته است این سرویس را ارائه کند. در حال حاضر شرکت میکروسافت سیستم ترجمه ماشینی آماده ای را هم برای ارائه ترجمه های مختلف MSDN در اختیار دارد.

بنظر می رسد این شرکت هم در رقابت با گوگل که قبلا سرویس ترجمه را برای نتایج جستجوی خود ارائه کرده بود، قصد دارد از این سرویس در موتور جستجو خودش استفاده کند.

در ضمن شرکت گوگل هم در حال حاضر فقط مترجمهای انگلیسی به عربی، چینی و روسی را در شرکت خودش تهیه کرده است و بقیه زبانهای آنرا از همان شرکت SYSTRAN درسافت کرده است.

شنبه، شهریور ۱۷، ۱۳۸۶

ترجمه مجانی!!!

آیا ترجمه مجانی وجود دارد؟
امروزه با توسعه اینترنت، افراد زیادی با مشکل زبان در استفاده از آن مواجه هستند. 80 درصد مطالب منتشر شده در اینترنت هنوز هم به زبان انگلیسی هستند شاید به این دلیل که بیشتر استفاده کنندگان اینترنت با این زبان آشنائی دارند.
اما در بسیاری از کشورهای جهان مانند ژاپن و کره و چین و حتی کشورهای اروپائی (و التبه ایران) که در آنها ضریب نفوذ اینترنت بالا است، افراد زیادی هستند که به زبان انگلیسی آشنائی ندارند. برای این دسته از کاربران ابزارهای ترجمه ماشینی می تواند گزینه مناسبی برای گردش در اینترنت باشد. اما آیا چنین ابزارهائی به اندازه کافی دقت دارند؟ برای چه زبانهائی ابزارهای ترجمه مجانی وجود دارد؟
از مدتها پیش با سرمایه گذاری بخش نظامی دولت آمریکا در ترجمه ماشینی، ابزارهای خوبی در این زمینه برای زبانهای لاتین ( انگلیسی، فرانسه، آلمانی، اسپانیائی و ... ) تهیه و ارائه شده است. همزمان با رشد اینترنت در این کشورها ترجمه مجانی هم در اینترنت ارائه شد. یکی از معروفترین آنها سرویس آلتاویستا است که با کمک شرکت معروف Systran ارائه شد.
در حال حاضر تعداد شرکتهائی که سرویسهای ترجمه مجانی را ارائه می کنند زیاد شده است و حتی شرکتی مانند گوگل هم چنین سرویسی را ارائه کرده است که از آدرس زیر قابل استفاده است.

http://www.google.com/language_tools

اما برای زبان فارسی در حال حاضر سرویسهای زیادی وجود ندارد. یکی از این سرویسها متعلق به مترجم پارس است و دیگری هم بصورت محدود با نرم افزار بابیلون ارائه شده است که البته متعلق به شرکت LEC است.
استفاده از سرویس اول رایگان می باشد اما سرویس دوم از طریق نرم افزار بابیلون قابل استفاده است که برای سرویس ترجمه مجانی بایستی حق عضویت پرداخته شود.

در مورد کیفیت ترجمه مجانی که با کمک ماشین انجام می شود بایسیتی دقت شود. هنوز خطای موجود در ترجمه مجانی ماشینی زیاد است. استفاده از ترجمه مجانی ماشینی محدود به درک مطلب می باشد هرچند در این مورد نیز خطا دارد اما با توجه به رایگان بودن آن، مناسب بنظر می رسد.

شرکتهای ایرانی و خارجی جدیدی نیز بر روی ترجمه ماشینی کار می کنند که در حال حاضر سرویسهای خود را بصورت رایگان ارائه نمی کنند.