دوشنبه، خرداد ۰۸، ۱۳۸۵

Recently military usage of English-Arabic Machine Translation

یک سیستم مترجم دوزبانه انگلیسی - عربی

یکی از مشکلاتی که سربازان آمریکائی در جنگ عراق داشتند ( دارند) مسئله زبان است. یکی از شرکتهای تحقیقاتی در آمریکا جدیدا سیستمی ساخته است که می تواند صدای انگلیسی را به عربی و بر عکس ترجمه کند. این سیستم د رحال حاضر برای ترجمه محدود لغات طراحی شده است. در این سیستم حدود 40 هزار واژه انگلیسی و 50 هزار واژه عربی وجود دارد.
کاربرد اصلی این سیستم در زمنیه ترجمه صحبتهای بین سربازان با مردم و پزشکان با بیماران و همچنین صحبتهای نظامی بین سربازان آمریکائی و عراقی است.

قبل از این یک نمونه مترجم برای زبان ژاپنی و همچنین زبان چینی به انگلیسی و بر عکس نیز ساخته شده بود که در همین سایت در مورد آنها اطلاع رسانی شد.
لینک خبر مترجم صوتی عربی-انگلیسی

چهارشنبه، اردیبهشت ۱۳، ۱۳۸۵

Google Persian (Farsi) to English Machine Translation

مترجم فارسی به انگلیسی شرکت گوگل

شرکت گوگل مدتیست که برای ترجمه ماشینی انگلیسی - فارسی سرویسی را ارائه کرده است.
این مترجم سایت به زبان فارسی را به زبان انگلیسی ترجمه می نماید.

البته خروجی این مترجم ترکیبی از انگلیسی و فینگلیش است .

برای ترجمه این سایت می تونید از لینک زیر استفاده کنید

گوگل سایت ترجمه ماشینی را ترجمه می کند

این مترجم در مورد کلماتی که انگلیسی آنها را نممی داند از فینگلیش استفاده می نماید. به این ترتیب می توان حدس زد که این موتور ترجمه از یک سیستم ترجمه ماشینی آماری برای ترجمه استفاده میکند.
خوب در مترحمهای آماری هم بعد از توسعه الگوریتم باید فط متون ترجمه شده را به سیستم آموزش داد که اینکار برای گوگل کار زیادی نداره.

در آینده نزدیک میشه انتظار داشت که گوگل این طرویس را بصورت حرفه ای در اینترنت ارائه کنه.
هرچند نمی دانم با توجه به وضعیت تحریم ایران و ایرانی چطور می خواهد ازش پول دربیاره.