پنجشنبه، اسفند ۲۱، ۱۳۸۲

گزارش بعد از ساعت 14

همانگونه که انتظار داشتیم، همه افراد علاقه مند به ارائه سمینار ترجمه ماشینی بعد از ظهر این سمینار را ارائه دادند.
البته یک نکته جالب درباه اولین ارائه کننده بود:
ایشان یکی از اعضای هیئت علمی هستند.
اما به نظر می آمد که به جای ارائه سمینار قصد ارائه یک درس را دارند. چرا که به جای 20 دقیقه حدود 35 دقیقه صحبت کردند
البته با التماس و خواهش این فرصت را گرفتن و بیشتر مطالبی را که برای ارائه آماده کرده بودند، را حذف کردند و بیشتر به انتقاد از کار دیگران و تعاریف کلی از تحقیقاتشان در فرانسه پرداختند.
فرصت ندادند که سوال کنم:
در تمام مطالبی که درباره تاریحچه ترجمه ماشینی نوضته شده هیچگاه اهمیت پروژه های فرانسوی به این حد که آقای دکتر می گفتند نبوده.
البته نکته جالب این بود که می گفتند که این تحقیقات هیچگاه بعنوان برنامه ارائه نشده و دلیل آنرا کار علمی انجام شده می دانستند.

سمینار بعدی را مترجم پدیده ارائه داد. ارائه دهنده به معرفی برنامه های ظرکت پرداخت و در نهایت با ارائه انتظارات خود از دستکاه دولتی و اجرای قانون کپی رایت به سمینار پایان دادند.
این سمینار در وقت مناسب به پایان رسید.

نفر بعدی به ارائه یک مترجم پدید پرداخت.
این مترجم با نام دوران در سال آینده ارائه خواهد شد. البته ایده اصلی آن تر دکترای خود آقای فیلی بوده است که روشی ترکیبی را استفاده کرده اند.
در نهایت هم من سمیناری را درباره ترجمه ماشینی و مترجم پارس ارائه دادم که مطالب آنرا قسمت به قسمت در اینجا ارائه خواهم داد.
بعد از قسمت ترجمه ماشینی، مباحث دیگری هم مطرح شدند . بیشتر درباره فونتهای فارسی و فارسی نویسی یود. البتهیک نفر هم درباره اهمیت تعریف کاربرد زبان فارسی در رایانه صحبت کرد.

در انتهای سیمنار هم آقای دکتر حبیبی به جمع بندی این سمینار از صبح تا عصر پرداختند.

این سمینار در کل مناسب و خوب بود. فقط مشکل عدم اطلاع رسانی مناسب و عدم برنامه ریزی در کل سمینار به چشم می خورد. بطوریکه تا زمان ارائه سمینار ، تعدادی از افراد جدید به ارائه دهندگان اضافه شدند و این باعث می شد که فرصت داده شده به بقیه را کم کنند تا افراد بیشتری بتوانند سمینار بدهند. در حالی که این افراد در محل سمینار آمادگی خود را برای ارائه سمینار اعلام کرده بودند.

امیدوارم که در سمینارهای بعدی در این زمینه شاهد برنامه ریزی بهتری باشیم.

چهارشنبه، اسفند ۲۰، ۱۳۸۲

اولین گزارش از سمیناری با عنوان توسعه کاربرد خط و زبان فارسی در دنیای رایانه

این سمینار با یک ساعت تاخیر بدلیل باران در ساعت 9 صبح شروع شد.
ساعت 9:10 دقیقه:
در این ساعت فهمیدم که برنامه ارائه سمینارها عوض شده و بحث ترجمه ماشینی که قرار بود من ارائه کنم از ساعت 8:40 دقیقه به ساعت 15 منتقل شده و بحث ابتدائی در مورد تزاروس است.
جالبه که تمام افرادی که بر روی تزاروس کار می کنند و مثلا می خواهند واژه های فارسی برای واژه های بیگانه پیدا کنند، خودشان از این واژه تزاروس استفاده می کنند.
البته شاید این کلمه ریشه فارسی داشته باشد. اما در کتابهای دبیرستان و دانشگاه یادم نمی آید که چنین چیزی خوانده باشم.

بدلیل تغییر برناهم سیمینار و اینکه من کارهای زیادی داشتم ، مجبور شدم که از سمینار بیرون بیایم و برای ساعت 14 برگردم.


ادامه این گزارش را بعد از ساعت 14 می نویسم.برنامه جدید سمینار :

نشست اول :
هیئت رئیسه : دکتر حسین غریبی - دکتر حری - دکتر خسروی - مهندس پور ممتاز
رئیس جلسه : دکتر حسین فریبی

8:50 - 9:10
طرح جامع زبان فارسی - مهندس پور ممتاز
9:10 - 9:30
اصطلاحنامه علوم انسانی -دکتر خسروی
9:30 - 9:50
اصطلاحنامه اسلامی- مهنس سمیعی
9:50 - 10
اصطلاحنامه فنی مهندسی - علوم پایه - کشاورزی - خانم بهشتی
10 - 10:20
نرم افزار تولید اصطلاحنامه - آقای نوروزی
10:20 - 10:40
کاربرد اصطلاحنامه و سیستمهای هوشمند در بازیابی اطلاعات - مهندس پارسی


نشست دوم :
هیئت رئیسه : دکتر سپهری راد - دکتر یحیی تابش - مهندس آزادنیا - مهندس امیر حسین سعیدی
رئیس جلسه : دکتر سپهری راد

11-11:30
بازشناسی حروف و علائم فارسی -مهندس صدیق
11:20 - 11:40
فناوری بازشناسی حروف فارسی - شرکت نگاره
11:40 - 12
خطا یاب املائی - شرکت گستره
12:12:20
خطایاب املائی - دکتر خداپرستی

نشست سوم :
14-14:20
مترجم فارسی - دکتر خداپرستی
14:20 - 14:40
مترجم فارسی - مهندس آیت اللهی
14:40 - 15
مترجم فارسی -مهندس هشام فیلی
15-15:20
مترجم فارسی - مبنا رایانه - مهندس علیرضا عبادت
15:20 - 15:40
فرازبان و تجزیه و تحلیل منطقی زبان - آقای یزدی پور

سه‌شنبه، اسفند ۱۹، ۱۳۸۲

سمینار کاربرد خط و زبان فارسی در محیط رایانه

همانطور که قبلا هم اعلام کردم سمیناری با عنوان کاربرد خط و زبان فارسی در محیط رایانه ای روز چهار شنبه 20 اسفند برگزار می شود.
این سمینار از ساعت 8 صبح تا 5/4 عصر برگزار خواهد شد.
مکان برگزاری هم : باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران - حیابان 16 آذر - ساختمان معاونت دانشجوئی خواهد بود.
برگزار کنندگان این سمینار هم کمسیون تخصصی تولید محتوی دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و گروه زبان و رایانه فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستند.
برای هماهنگی جهت حضور در این سمینار هم می توانید با آقای صالحی در دبیرخانه این سمینار تماس بگیرید.

آدرس دبیرخانه :
حیابان شریعتی - نبش اندیشه یکم - دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی - طبقه دوم - معاونت فنی
تلفن : 8448036

برنامه زمانی نحستین نشست تخصصی توسعه کاربری خط و زبان فارسی در محیط رایانه ای

نشست اول : یونیکد، تشخیص نوری حروف و علائم
8:00 - 8:20 :
گزارش دبیر نشست
8:20 - 8:40 :
غلط یاب املائی – گستره نگار
8:40 -9:00 :
مترجم فارسی ( مبنا رایانه)
9:00 - 9:20 :
داده ورزان هامون ( فارسی سازی، مترجم فارسی)
9:20 - 9:40 :
ریشه یابی کلمات (یاس ارغوانی)
9:40 - 10:00 :
یونیکد، کد استاندارد ملی ( گام الکترونیک)
10:00 - 10:30 :
پذیرائی
نشست دوم - گنجواژه، اصطلاحنامه و ترجمه ماشینی
10:30 - 11 :00 :
آیت اللهی، بازشناسی حروف و علایم / پایا بازشناسی حروف و علایم (صدیق)
11:00 - 11:30 :
دکتر حسین غریبی ( اصطلاحنامه ها)
11:30 - 12:00 :
خانم ملوک اسادات بهشتی ( اصطلاحنامه ها)
12:00 - 12:30 :
گام الکترونیک – واژه پرداز نگاره – غلط یاب
13:30 - 14:00 :
نماز و نهار
نشست پایانی
14:00 - 14:30 :
پور ممتاز – طرح جامع
14:30 - 15:00 :
فرازبان و تجزیه و تحلیل منطقی زبانهای طبیعی (معصومی همدانی / یزدی پور / غفاری )
15:00 -15:30 :
دکتر حبیبی
15:30 -16:00 :
مهندس جهانگرد

دوشنبه، اسفند ۱۸، ۱۳۸۲

کاربرد ترجمه ماشینی در جنگهای آینده

به نظر می رسد در جنگهای آینده استفاده از نیروهای چند ملیتی بیشتر خواهد بود همچنانکه در جنگی که آمریکا در عراق داشت این اتفاق افتاد.
در این جنگ یک برناه به سربازان داده شده بود که مانند یک مسنجر کار میکرد
با این تفاوت که این برنامه مسنجر به یک برنامه مترجم ماشینی مجهز شده بود. با کمک این برنامه سربازان و فرماندهان مختلف می توانستند از طریق اینترنت و رایانه با هم ارتباط داشته باشند.
البته احتمالا جزئیات بیشتری هم در ارتباط با چکونگی ارتباز بین سربازان و امنیت این اطلاعات وجود داشته است که در گزارشی که من دیدم اسمی از آن برده نشده بود.
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2004-03/oonr-ii030504.php

شرکت در سمینارکاربرد خط و زبان فارسی در محیط رایانه ای

سمینار کاربرد خط و زبان فارسی در محیط رایانه ای قرار است روز چهار شنبخ 18 اسفند 1382 برگزار شود.
من بعد از ارائه سمینار درباره آن بیشتر خواهم نوشت.
امروز هم یک نامه داشتم در زمینه سمیناری در مورد ترجمه ماشینی و کاربردهای عملی آن که این سمینار در انگلستان برگزار میشود.
جالب اینکه زمان اجرا اکتبر 2004 است.
میدانید چند ماه به شروع سمینار مانده است؟ بیشتر از هقت ماه
در مرحله اول باید چکیده مقاله خود را برای آنها بفرستیم . برای این مرحله تقریبا سه ماه فرصت داریم.
بعد از تائید چکیده مقاله فرصت داریم که متن اصلی را برای داوران بفرستیم تا برای ارائه آن برنامه ریزی کنند. برای این مرحله هم زمانی در حدود سه ماه فرصت داریم
تا دو هفته قبل از شروع سمینار می توانیم کل مفاله را برای گروه بفرستیم.

برای اطلاع شما هم آدرس سایت این سمینار را در اینجا ذکر می کنم.
http://www.aslib.com/conferences/submission%20guidelines.html

شاید که مسئولین سمینار کاربرد خط و زبان فارسی در محیط رایانه ای این سایت ها را دیده و مانند آنها برنامه ریزی کنند.

من بعنوان ارائه دهنده سمینار پذیرفته شده ام. اما هنوز نمی دانند که چه ابزاری را برای ارائه دارند.
من هم نمی دانم مطالبم را باید بصورت کپی دست شنوندگان بدهم یا مانند تمام سمینارهای رسمی می توان با پاور پوینت و یا ابزارهای رایانه ای سمینار را ارائه داد.

به هر حال من این انتقادها را در زمان سمینار هم بیان خواهم کرد. با انتقاد و ارائه پیشنهاد می توانم انتظار داشته باشم که در سمینارهای بعدی برنامه ریزی بهتری انجام شود.

سه‌شنبه، اسفند ۱۲، ۱۳۸۲

تفاوتهای یک سمینار در ایران و آمریکا

روز گذشته فاکسی بدست من رسید و خبر از برگزاری یک سمینار در زمینه خط و زبان فارسی می داد.
اما چند نکته درباره این سمینار :
اول اینکه این فاکس در تاریخ 10 اسفند شماره شده بود و تا روز 13 اسفند به شرکتها و افراد مهلت داده بود تا در این زمینه اظهار علاقه کنند . جالب اینکه تاریخ این سمینار روز 20 اسفند اعلام شده است.
این فاکس نیمه شب به 10 اسفند به شرکت ما رسیده یود
روز 11 و 12 اسفند هم تعطیل است.
خوب شما تصور می کنید چطور می توان در دو روز تعطیل این مطالب را برای سمینار ارائه داد؟

بعد از سوال و جواب با دوستان در سازمانهای مختلف فهمیدم که این فاکس برای همه در همین زمان ارسال شده و شرکت ما استثناء نبوده .
اما مگر می شود در عرض یک هفته یک سمینار با ارزش ارائه داد؟ شاید بعضی از دوستان بگویند که خوب افرادی که قبلا در این زمینه کار کرده اند باید برای این سمینارها آمادگی داشته باشند. خوب اینهم حرفی است.
اما دوست دارم توجه شما را به نامه ایمیلی که درباره سمیناری در زمینه ترجمه ماشینی است جلب کنم.
این سمینار در تاریخ 28 دسامبر 2004 در دانشگاه جورج تاون برگزار می شود.
البته متولیان این سمینار هم حتما می توانسته اند که یک هفته قبل از شروع سمینار آنرا به اطلاع علاقه مندان برسانند اما شاید بر اساس تجربه فهمیده اند که آماده شدن برای سمینار حتی برای شرکتهائی که قبلا در این زمینه کار کرده اند بیش از یک هفته طول می کشد.
در این سمینار تازه به هر شرکت یک ماه فرصت داده شده است که چکیده مقاله های خود را برای ارائه به دانشگاه ارسال کنند. خوب هر کسی نمی تواند در یک ماه مقاله را آماده کند مگر اینکه قبلا بر روی آن کار کرده باشد. اما زمان یکماه زمان معقولی است. اما نمی دانم چطور می توان در عرض یک هفته یک مطلب برای سمینار آماده کرد. مگر اینکه کیفیت را فراموش کنیم و فقط یک سمینار ارائه کنیم.

راستی اینرا هم بگویم که این سمینار کار مشترکی است از وزارت فرهنگ و سازما ن مدیریت و فرهنگستان زبان فارسی

به نظر می آید که بودجه اختصاص داده شده به توسعه زبان فارسی برای سال 1382 نتوانسته کامل هزینه شود و طبق معمول در پایان سال تصمیم گرفته اند که این بودجه صرف شود. برای اطلاع از مقدار این بودجه بد نیست نگاهی داشته باشید به صحبتهای آقای جهانگرد درباره بودجه تکفا در سال 82 و 83
http://www.itiran.com/news/show.asp?no=8212092109

مشکل وبلاگ ترجمه ماشینی در پرشین بلاگ

چندی قبل و بدلیل فیلتر شدن سایت پرشین بلاگ از طرف شرکتهای سرویس دهنده اینترنت در ایران مجبور شدم که در وبلاگم که در پرشین بلاگ بود ننویسم. بعد از مدتی این مشکل حل شد و بعضی از شرکتها از برای این مشکل از کاربران خود عذرخواهی کردند.
اما دیدم که مشکل من همچنان وجود دارد و من نمی توانم وبلاگم را ببینم. تا اینکه روزی یک کارت جدید اینترنت بجز پارس آن لاین گرفتم و فهمیدم که مشکل از جای دیگر است.
در این چند وقت صحبتهای زیادی شنیده بودم از اینکه هنوز پارس آن لاین پرشین بلاگ را فیلتر کرده و یا اینکه پرشین بلاگ آی پی های پارس آن لاین را بسته است .
چند روز پیش متنی در اینترنت منتظر شد که همه چیز را مشخص کرد.
مشکل از پارس آن لاین نبوده و این مدیران پرشین بلاگ بوده اند که آی پی های پارس آن باین را بسته اند.
دلیلی آنهم از دلایل جالب می باشد.
به نقل از آقای عطا خالقی ذکر می کنند که دلیل آن مخالفت پارس آن لاین با سرمایه گذاری در پرشین بلاگ بوده و اینکه پرشین بلاگ بدلیل تولید محتوا باید از سود شرکتهای سرویس دهنده اینترنت درآمدی داشته باشد.
راستش این صحبت برای من کمی سنگین بود.
اول از همه اینکه این محتوا تولید شده پرشین بلاگ نیست و توسط نویسندگان مختلف ارائه میشود. بنابراین از این منظر سودی به این شرکت تعلق نمی گیرد. اما حتی اگر فرش را بر این بگذاریم که این شرکت با ارائه این سرویس به این مسئله کمک زیادی کرده ( که به نظر من هم همینطور است) باید بگویم که در دنیای تجارت قهر و آشتی معنی ندارد. آیا بلاگ اسپات که از پرشین بلاگ قدیمی تر و حرفه ای تز است هم به همین روش عمل کرده؟
چرا مدیران سایت پرشین بلاگ هیچگاه از خود نمی پرسند چرا کمتر کسی در سایت آنها آگهی می دهد؟ من خودم یکبار در زمینه ترجمه ماشینی یک آگهی به سایت آنها دادم. اما نتیجه ای که گرفتم اصلا راضی کنند نبود و برای همین دیگر به آنها آگهی ندادم. بعد از این ومضوع به سایتهای دیگر بازهم آگهی دایدم که جواب مناسبی داشت اما روشی که پرشین بلاگ برای ارائه آگهی در نشر گرفته بود و همچنین هزینه در نشر گرفته جوابگوی تقاضای ما نبوید.
هستند بسیاری از افراد که با این نظر من م وافق باشند.
شاید بد نباشد که مدیران این سایت کمی هم فکر کنند که روشهای دیگری برای افزایش درآمد وجود دارد.
نمی توان با زور از مردم یا از شرکتها پول گرفت.
خود من بعد از این مسئله و از چندی قبل این سایت را گرفتم و ترجیح دادم به جای عوض کردن پارس آن لاین وبلاگم را جابجا کنم .
و جالب اینکه این سایت پرشین بلاک و ابزار های آن نتوانستند سایت مرا به مکان جدید منتقل کنند.
البته من همه کارهای پارس آن لاین را تائید نمی کنم و به کار آنها هم انتقاد دارم اما به نظر من بخش بازگانی این شرکت خیلی حرفه ای عمل کرده.
چه در زمانی که اعلام کرد کارت یک سایعته با کاربران می دهد برای بشته شدن سایتشان و چه زمانی که از کاربران خود بدلیل بسته شدن وبلاگ عذر خواهی کرد

توصیخ من به مدیران پرشین بلاگ این است که نظر خود راعوض کنند.
درست است که تعدادی از کاربران پرشین بلاگ پارس آنلاین را کنار گذاشته و به سرویس دهندگان دیگری روی آورده اند اما اینرا هم در نشر داشته باشند که بسیاری از دارندگان کارت های پارس آن لاین امکان دیدن وبلاگهای پرشین بلاگ را ندارند و این یعنی کاهش بازدید کنندگان سایت و کاهش درآمد تبلیعات بدلیل استقبال کمتر

به هر حال این تصمیم به ضرر هر دو سایت است و چه بسا بیشتر به ضرر سایت پرشین بلاگ چرا که پارس آن لاین توان فروش کارتهای خود را در این بازار دارد.

در ضمن توجه شمارا به مظلب زیر جلب می کنم
همه چيز درباره فيلترينگ سايتها
یک مصاحبه با پارس آن لاین و پرشین بلاگ و روابط عمومی مخابرات
حتما بخوانید