جمعه، بهمن ۰۹، ۱۳۸۸

Job MultiMedia and Multimodal resources, Netherland

مکان : هلند، اروپا
محدودیت زمانی : شما می توانید مدارک خواسته شده را تا 15 فوریه 2010 ارسال کنید. 
مدارک مورد نیاز : فوق لیسانس با 4 سال تجربه مرتبط یا دکترا در زمینه کامپیوتر زا زبانشناسی
حقوق : 53000 یورو سالیانه ( مالیات کسر خواهد شد ) 

حتما لیست مدارک خواسته شده را نگاه کنید. 
PhD Language Technology , Netherland


این بورس برای مدت 3 سال است و تا تاریخ 28 فوریه 2010 مدارک متقاضیان را دریافت میکند.
شروع دوره : بهار یا تابستان 2010

این بورس برای خانمها اولیت قائل است.

Two ESR vacancies at MPI

بورسیه در دورهای فوق لیسانس و دکترا در اروپا

دانشگاههای اروپائی مدتیست که در زمینه کامپیوتر و زبانشناسی بورسیه های خوبی را ارائه می دهند. با توجه به اینکه سایت انگلیسی زبانشناسی کامپیوتری که قبلا داشتم از دسترس خارج شده، بعد از این در مورد بورس دکترا و فوق لیسانس در اروپا در اینجام خواهم نوشت.


برای تمام بورسیه ها یا شغل هائی که در اینجا لیست خواهند شد، محدودیت از نظر صادر کردن ویزای کار یا تحصیل بر اساس ملیت وجود ندارد. با داشتن شرایط لیست شده می توانید برای هر کدام اقدام کنید.

پنجشنبه، بهمن ۰۸، ۱۳۸۸

Statistical Machine Translation

کتابی در مورد ترجمه ماشینی آماری
بالاخره یکی از فعالترین افراد در زمینه ترجمه ماشینی، کتابی اختصاصی را در این زمینه ارائه کرد. شاید این کتاب بتواند بعنوان یک کتاب درسی در تمام دانشگاهها بخصوص دانشگاههای ایران تدریس شود. در این کتاب مباحث زیر ارائه شده است :

بخش اول
 • فصل اول : مقدمه
 • فصل دوم : کلمه، جمله و پیکره
 • فصل سوم : تئوری احتمالات
بخش دوم
 • فصل چهارم : مدلهای مبتنی بر کلمه
 • فصل پنجم : مدلهای مبتنی بر عبارت
 • فصل ششم : دیوکودینگ (جستجوی ترجمه مناسب ) 
 • فصل هفتم : مدل زبان
 • فصل هشتم : ارزیابی
بخش سوم
 • آموزش مبتنی بر تبعیض (Descriminative training )
 • ادغام اطلاعات زبانشناسی
 • مدل مبتنی بر درخت
وب سایت نویسنده کتاب فلیپ کوهن
وب سایت پروژه یورو ماترکیس بعنوان بزرگترین پروژه ترجمه ماشینی اروپا. این پروژه با هدف ارائه یک سیستم ترجمه ماشینی برای ترجمه بین تمام زبانهای اروپائی شروع شده است. فاز اول این پروژه از سپتامبر 2006 شروع شد و در فوریه 2009 به اتمام رسید. فاز دوم این پروژه هم از سال 2009 شروع شده و تا سال 2012 ادامه خواهد داشت.

سه‌شنبه، بهمن ۰۶، ۱۳۸۸

تقاضا برای ترجمه ماشینی همچنان افزایش می یابدیکی از شرکتهای فعال در زمینه بومی سازی ، اعلام کرده است که بر اساس تحقیقاتی که انجام داده اند، تعداد پاسخ دهندگان به پرسشنامه در قبال سوال استفاده از ترجمه ماشینی به رقمی حدود 58 درصد رسیده است. این رقم برای سال گذشته 40 درصد بوده است.
واقعیت اینست که با گسترش اینترنت و حجم مطالب آنلاین، نیاز به ترجمه خودکار روز از روز بیشتر میشود. برای همین هست که رئیس جمهور آمریکا اعلام می کند که بایستی یک سیستم ترجمه ماشینی با کیفیت داشته باشند. یا اینکه اتحادیه اروپا یکی از بزرگترین پروژه های ترجمه ماشینی را با رقمی بیشتر از دو میلیون یورو شروع کرده است.