شنبه، اردیبهشت ۱۵، ۱۳۸۶

مترجم فارسی

ترجمه ماشینی یکی از ابزارهائی است که از همان ابتدا کاربرد نظامی داشته است. شروع این پروژه از وزارت دفاع آمریکا بوده است و آخرین اخبار هم نشان دهنده استفاده جدی در بخش نظامی است.
جدیدا مترجم ماشینی فارسی هم به جمع پروژه های مورد استفاده بخش نظامی آمریکا اضافه شده است.
معمولا بعد از مدتی می توان منتظر ارائه این محصولات بصورت ارزانتر و در بازار عام بود.
لینک خبر:
سیستم ترجمه فارسی در ارتش آمریکا