برنامه‌هاتعدادی از برنامه‌هائی که در زمینه پردازش زبان طبیعی نوشته‌ام را در اینجا معرفی کرده‌ام. اگر پروژه‌ای در اینزمینه دارید که می‌خواهید آنرا انجام دهم لطفا از طریق صفحه تماس یا ایمیل زیر با من در میان بگذارید.
ابزار پردازش متن فارسی

ویکیشنری

تشخیص زبان


هیچ نظری موجود نیست: