چهارشنبه، بهمن ۰۸، ۱۳۸۲

یک فروم خوب برای مترجمین

در این فروم شمامی توانید با مقوله ترجمه شانا شده و بصورت رایگان به یادگیری آن بپردازید.
http://www.iransciland.com/trans

در حال حاضر این فروم در ابتدای کار است و امیدوارم که مدیران آن بتوانند اینکار را ادامه دهند.

چهارشنبه، دی ۱۷، ۱۳۸۲

مترجم پارس سرویس ترجمه متن خود را با استاندارد یونی کد ارائه کرد

سرویس مترجم پارس با استفاده از استاندارد یونی کد آماده و در اختیار کاربران سایت قرارخواهد گرفت.
نگارش آزمایشی این سرویس در آدرس زیر موجود می باشد.
http://www.ParsTranslator.Net/far/Motarjem2.htm
اطلاعات بیشتر درباره این سرویس در وبلاگ مترجم پارس در آدرس زیر موجود است.
http://www.ParsTranslator.Net/blog

راهنمای ترجمه متون غیر انگلیسی به زبان فارسی

در حال حاضر برنامه ای برای ترجمه متن فرانسه یا آلمانی یا اسپانیائی و ... به زبان فارسی وجود ندارد.
افرادی که به زبان انگلیسی یا یکی از این زبانها آشنائی داشته باشند می توانند با استفاده از مترجم آلتائیستا متن خود را به زبان دیگر ترجمه کرده و از متن ترجمه شده برای خواندن متن اصلی استفاده کنند.
اما فارسی زبانانی که حتی به زبان انگلیسی هم آشنائی ندارند می توانند با استفاده از مترجم آلتائویستا ابتدا متن خود را به زبان انگلیسی ترجمه کنند و سپس با استفاده از مترجم پارس متن انگلیسی را به فارسی ترجمه کنند.

برا ی ایتفاده از مترجم آلتاویستا می توانید از آدری زیر استفاده کنید:
http://babelfish.altavista.com

و برای ترجمه متن انگلیسی به فارسی هم می توانید از مترجم پارس در آدرس زیر استفاده کنید:
http://www.ParsTranslator.Net/far/motarjem.htm

البته با توجه به اینکه ترجمه اول و دوم هر دو دارای خطا هستند نباید انتظار یک ترجمه خوب را داشته باتشید اما برای فهم مطلب می تواند کمکی باشد
بعنوان مثال شاید خواندن یک متن ژاپنی برای بسیاری از افراد امکانپذیر نباشد اما خواندن ترجمه ماشینی آن به زبان انگلیسی یا فارسی می تواند کمک بزرگی باشد.