شنبه، اسفند ۰۲، ۱۳۸۲

درباره مترجم پارس

نرم افزار مترجم پارس

يك سيستم ترجمه ماشيني است كه متن انگليسي
را به جمله هاي فارسي ترجمه مي نمايد

اولين نگارش تجاري مترجم در شهريور ماه 1376 به عموم عرضه گرديد و آخرين نگارش ارتقاء يافته مترجم پارس در خرداد ماه 1381 ارائه شده است
در سيستم ورودي مترجم پارس، تايپ متن انگليسي يا انتخاب محتويات از يك فايل استفاده مي گردد
در حال حاضر، موتور مترجم پارس قادر به شناسايي و تجزيه بيش از يك ميليون و پانصدهزار واژه عمومي و اصطلاحات تخصصي متداول در 33 رشته علمي است
بانك واژگان و اصطلاحات مترجم پارس همواره در حال بهينه شدن و ارتقاء توسط همكاران ما در مراكز علمي و دانشگاهي مي باشد
در اين خط مشي، عضوهاي مترجم پارس مي توانند نگارش هاي ارتقاء يافته نرم افزار را با قيمت مخصوص و امكان استفاده از هشتاد درصد تخفيف ويژه اعضا تهيه نمايند

هیچ نظری موجود نیست: