پنجشنبه، دی ۱۵، ۱۳۸۴

Japanese-Chinese Speech Machine Translation

اولین مترجم صدا ژاپنی به چینی

zhشرکت NEC اعلام کرد که اولین نوع از مترجمهای صوتی خود را در زمینه ترجمه صدا از ژاپنی به چینی و برعکس ارائه داده است.
این مترجم بر روی دستگاههای PDA قابل استفاده می باشد.
در حال حاضر این نرم افزار قادر به ترجمه صحبتهای کاربر در زمینه مسافرت است. بانک اطلاعاتی مورد استفاده حاوی 50 هزار واژه ژاپنی و 36 هزار واژه چینی است.
امروزه با توسعه ابزارهائی مانند PDA ها ارائه نرم افزار بر روی این دستگاهها افزایش یافته و در این میانارائه نرم افزارهای زبان طبیعی مانند تشخیص صوت یا حتی دیکشنری های مختلف بر روی این ابزارهای افزایش زیادی یافته است.
تحقیقات جدید در زمینه ترجمه ماشینی در حال حاضر در مسیر ترجمه محدود صوت به صوت می باشدو. محدود به این معنا که یک دامنه خاص از لغات را در نظر گرفته و عمل ترجمه بر روی آن انجام می گیرد. بطور مثال در کشور آمریکا در حال حاضر حمایتهای زیادی در زمینه استفاده از تکنولوژی تشخیص صوت در ترجمه برای مصارف پزشکی انجام می گیرد.

هیچ نظری موجود نیست: