دوشنبه، خرداد ۰۸، ۱۳۸۵

Recently military usage of English-Arabic Machine Translation

یک سیستم مترجم دوزبانه انگلیسی - عربی

یکی از مشکلاتی که سربازان آمریکائی در جنگ عراق داشتند ( دارند) مسئله زبان است. یکی از شرکتهای تحقیقاتی در آمریکا جدیدا سیستمی ساخته است که می تواند صدای انگلیسی را به عربی و بر عکس ترجمه کند. این سیستم د رحال حاضر برای ترجمه محدود لغات طراحی شده است. در این سیستم حدود 40 هزار واژه انگلیسی و 50 هزار واژه عربی وجود دارد.
کاربرد اصلی این سیستم در زمنیه ترجمه صحبتهای بین سربازان با مردم و پزشکان با بیماران و همچنین صحبتهای نظامی بین سربازان آمریکائی و عراقی است.

قبل از این یک نمونه مترجم برای زبان ژاپنی و همچنین زبان چینی به انگلیسی و بر عکس نیز ساخته شده بود که در همین سایت در مورد آنها اطلاع رسانی شد.
لینک خبر مترجم صوتی عربی-انگلیسی

هیچ نظری موجود نیست: