دوشنبه، آذر ۲۷، ۱۳۸۵

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

فرهنگستان متولی واژه گزینی در زبان فارسی است. تا مدتی قبل روال مشخصی برای پیشنهاد واژه وجود نداشت. اما جدیدا این امگان وجود دارد که هر فردی بتواند برای یک واژه خارجی، معادل فارسی آنرا پیشنهاد نماید.
این امکان می تواند به غنی سازی واژه های انتخابی فرهنگستان کمک کند در صورتیکه عموم کاربران اینترنت در آن شرکت کنند.

پیشنهاد می کنم این آدرس را به تمامی علاقه مندان به زبان فارسی معرفی نمائید

Persian Academy

هیچ نظری موجود نیست: