چهارشنبه، بهمن ۰۸، ۱۳۸۲

یک فروم خوب برای مترجمین

در این فروم شمامی توانید با مقوله ترجمه شانا شده و بصورت رایگان به یادگیری آن بپردازید.
http://www.iransciland.com/trans

در حال حاضر این فروم در ابتدای کار است و امیدوارم که مدیران آن بتوانند اینکار را ادامه دهند.

هیچ نظری موجود نیست: