چهارشنبه، دی ۱۷، ۱۳۸۲

راهنمای ترجمه متون غیر انگلیسی به زبان فارسی

در حال حاضر برنامه ای برای ترجمه متن فرانسه یا آلمانی یا اسپانیائی و ... به زبان فارسی وجود ندارد.
افرادی که به زبان انگلیسی یا یکی از این زبانها آشنائی داشته باشند می توانند با استفاده از مترجم آلتائیستا متن خود را به زبان دیگر ترجمه کرده و از متن ترجمه شده برای خواندن متن اصلی استفاده کنند.
اما فارسی زبانانی که حتی به زبان انگلیسی هم آشنائی ندارند می توانند با استفاده از مترجم آلتائویستا ابتدا متن خود را به زبان انگلیسی ترجمه کنند و سپس با استفاده از مترجم پارس متن انگلیسی را به فارسی ترجمه کنند.

برا ی ایتفاده از مترجم آلتاویستا می توانید از آدری زیر استفاده کنید:
http://babelfish.altavista.com

و برای ترجمه متن انگلیسی به فارسی هم می توانید از مترجم پارس در آدرس زیر استفاده کنید:
http://www.ParsTranslator.Net/far/motarjem.htm

البته با توجه به اینکه ترجمه اول و دوم هر دو دارای خطا هستند نباید انتظار یک ترجمه خوب را داشته باتشید اما برای فهم مطلب می تواند کمکی باشد
بعنوان مثال شاید خواندن یک متن ژاپنی برای بسیاری از افراد امکانپذیر نباشد اما خواندن ترجمه ماشینی آن به زبان انگلیسی یا فارسی می تواند کمک بزرگی باشد.

هیچ نظری موجود نیست: