شنبه، فروردین ۲۹، ۱۳۸۳

اولین کارگاه پژوهشی زبان فارسی و رایانه

این کارگاه در دانشگاه تهران و با حمایت سازمانهای زیر بگزار می شود :
مرکز صنایع نوین
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
مرکز تحقیقات و مخابرات ایران
مرکز تحقیقات استراتژیک
انجمن زبان شناسی ایران
انجمن کامپیوتر ایران

مکان برگزاری : دانشگاه تهران
زمان برگزاری : پنجم و ششم خرداد ماه 1382


در این کارگاه در زمینه ترجمه ماشینی هم مطالبی ارائه می شود
برای هماهنگی جهت حضور در این کارگاه می توانید با دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران به شماره تلفن 6112574 و 6461390 تماس بگیرید

هیچ نظری موجود نیست: