یکشنبه، اردیبهشت ۲۷، ۱۳۸۳

برنامه سحنرانی های اولین روز کارگاه پژوهشی زبان فارسی و رایانه

در روزهای پنجم و ششم خرداد ماه 1382 اولین کارگاه پژوهشی زبان فارسی و رایانه در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.
در این کارگاه در بخش ترجمه ماشینی سحنرانی های زیر ارائه خواهد شد:

نشست دوم - ساعت یازده الی دوازده و نیم
هیئت رئیسه :
احمد عبدالله زاده ، کارین مگردومیان ، حسن ثامتی
برای هر سمینار بیست دقیقه در نظر گرفته شده است

ترجمه ماشینی فارسی - فرج الله خداپرستی
هستی: سیستم یادگیری هستان شناسی - مهرنوش شمس فرد
مترجم پارس : نرم افزار ترجمه متن انگلیسی به جمله های فارسی - علیرضا عبادت
نرم افزار ترجمه متون از انگلیسی به فارسی و از فارسی به انگلیسی ( مترجم پدیده) - کاظم آیت اللهی
ترجمه ماشینی انگلیسی به فارسی بر مبنای نظریه اجتمالات و گرامر لغوی - هشام فیلی

هیچ نظری موجود نیست: