چهارشنبه، آذر ۰۸، ۱۳۸۵

NIST 2005 Machine Translation Evaluation Official Results

نتایج ارزیابی سیستمهای ترجمه ماشینی سال 2005

موسسه نیست هر ساله سیستمهای ترجمه ماشینی را بر اساس روشهای استاندارد، از نظر کیفیت نتایج مورد ارزیابی قرار می دهد.
طبق این ارزیابی مترجم گوگل در زمینه ترجمه زبان عربی بالاترین رتبه را داشته است.
برای مشاهده همه نتایج به آدرس زیر مراجع هنمائید.

این ارزیابی در سال 2006 هم انجام شده است. البته ارزیابی 2006 در گروههای مختلف انجام شده و بعنوان مثال شرکت اپ تک توانسته در ترجمه متون گروههای خبری رتبه بهتری نسبت به مترجم گوگل بدست آورد.

نتایج ارزیابی ترجمه ماشینی سال 2006 موسسه نیست

هیچ نظری موجود نیست: