دوشنبه، آذر ۱۳، ۱۳۸۵

Google translate group

گروه ترجمه ماشینی گوگل

مدتیست که گروه ترجمه گوگل در بخش گروههای سایت گوگل فعال شده است. این گروه در حقیقت به مساول مرتبط با ترجمه ماشینی بخصوص سیستمی که شرکت گوگل ارائه کرده است می پردازند.
افرادی که علاقمند به استفاده از سیستم ترجمه ماشینی یا ماشین ترجمه گوگل هستند میتوانند به عضویت (رایگان) در این گروه از اطلاعات ترجمه ماشینی گوگل استفاده کنند. در مورد معماری این سیستم هم مباحثی د رگروه مطرح شده است.
مثلا اینکه مدل معماری سیستم ترجمه ماشینی گوگل آیا بصورت آماری است یا اینکه از مدل مبتنی بر قانون استفاده می کند.

هیچ نظری موجود نیست: