دوشنبه، بهمن ۱۶، ۱۳۸۵

یک مترجم ماشینی فارسی دیگر

یکی دیگر از شرکتهای آمریکائی که در زمینه ترجمه ماشینی برای زبان فارسی فعالیت می کنند شرکت سیا سافت می باشد. این شرکت در سالهای گذشته بر روی زبانهای فارسی، عربی، فارسی دری و پشتو فعالیتهای زیادی انجام داده است و در حال حاضر با حضور در بازار کشور افغانستان توانسته بعنوان یکی از سیستمهای ترجمه فعال در زمینه زبانهای این کشور فعالیت نماید.

CiyaSoft Machine Translation

هیچ نظری موجود نیست: