دوشنبه، آذر ۳۰، ۱۳۸۸

مترجم خوب nice translator

اینروزها شرکتهای گوگل و میکروسافت با ارائه API مربوط به سرویسهای خودشان، این امکان را به برنامه نویسان داده اند که از سرویسهای آنها برای مشتریان خودشان استفاده کنند. یکی از این API ها مربوط به سرویس ترجمه ماشینی است. در زیر یکی از سایتهائی که از مترجم ماشینی گوگل استفاده میکند، معرفی شده است.

مترجم خوب یا nice translator یک سایت اینترنتی است که با استفاده از سرویس مترجم گوگل، امکانات مناسبی را جهت استفاده از یک سیستم ترجمه ماشینی در اختیار شما قرار می دهد. مهمترین ویژگی این سایت این است که شما می توانید چندین زبان بعنوان زبان مقصد برای ترجمه انتخاب کنید. هر متن یا جمله ای که تایپ میکنید، همزمان به همه این زبانها ترجمه می شود.
امکان دیگری که دراین سایت ارائه شده است، امکان به اشتراک گذاری متن یا جمله ترجمه شده است. این سایت یک آدرس به شما می دهد که می توانید متن اصلی و ترجمه های آنرا به دوستان یا بازدیدکنندگان سایت خودتان شِیر کنید.

جدیدا این سایت امکان ارسال ترجمه انسانی بین کاربران سایت با زبانهای مختلف است. در حال حاضر فقط شما می توانید ایمیل و نام خودتان را در لیست آنها اضافه کنید تا زمانیکه برنامه آماده شد به شما خبر بدهند.

هیچ نظری موجود نیست: