پنجشنبه، خرداد ۰۶، ۱۳۸۹

ادامه تحصیل در زمینه پردازش زبان طبیعی در اروپا

هیچ نظری موجود نیست: