چهارشنبه، اردیبهشت ۲۲، ۱۳۸۹

Does Google TTS can help us to learn new language?آیا سرویس جدید متن به صدا گوگل می تواند به ما برای آموزش یک زبان جدید کمک کند؟

بله می تواند. این سرویس می تواند یک کلمه فرانسه را بخوبی تلفظ کند و به فرد متقاضی بدون نیاز به یک معلم تمام وقت امکان یادگیری زبان جدید را بدهد.

برای خود من زمانیکه متن انگلیسی را به فرانسه ترجمه می کردم که بتوانم در جائی استفاده کنم، مشکل جدید این بود که گاهی نمی دانستم که بعضی از کلمه ها را چطور تلفظ کنم. با این ابزار جدید این مشکل هم کم‌رنگ شده است.

اما همانطور در اینجا نوشته شده، به‌هر حال ابزارهای ترجمه هنوز نمی‌توانند کاملا جایگزین یک برنامه آموزش زبان  بشوند.

هیچ نظری موجود نیست: