دوشنبه، آذر ۱۷، ۱۳۸۲

اولین و قدیمیترین سیستم ترجمه ماشینی در چه زمانی ارائه شد ؟

استفاده از واژه نامه های مکانیکی برا غلبه بر سد زبان در فرن 17 میلادی شروع شد. ارائه دهندگان اولیه این سیستمها افراد زیر بودند :
Descartes & Leibniz
Cave Beck & Athanasius & Kircher & Johann Becher

برای من که بسیار جالب بود که دیدم مشکل زبان خارجی در آن سالها هم با استفاده از امکانات موجود تا اندازه ای حل شده است.

هیچ نظری موجود نیست: