دوشنبه، آذر ۱۰، ۱۳۸۲

Persian Text Classification

دسته بندی متون فارسی
دسته بندی متون ( فارسی ) يکی از زمينه هائی است که برای کار و تحقيق جای کار زيادی دارد. البته در جديدترين فعاليت در اين زمينه يکی از پروژه های طرح تکفا با اين عنوان تعريف شده و شرکتهای علاقه مند می توانند در اين زمينه پروژه را اجرا کنند. البته روش پيشنهادی يکی از ساده ترين روشها است . اما به هرحال ارائه چنين پروژه هائی را به فال نيک گرفته و اميدوتريم که ادامه پيدا کند.

من در اين زمينه جستجوئی در اينترنت انجام دادم و ديدم که دانشگاههای زيادی در اين زمينه کار می کنند و در سطح دکترا و کارشناسی ارشد ، دانشجو می گيرند. توصيه می کنم به افرادی که علاقه مند به تحصيل در دانشگاههای انگليسی زبان هستند که پروژه های کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در اين زمينه انتخاب کنند. چرا که هم در بازار ايران جای کار دارد و هم در بازار خارج از کشور .

جهت اطلاع شما بگويم که شرکت ميکروسافت و همچنين موتور جستجوس گوگل نيز در اين زمينه ها، فرصتهای شغلی مناسبی را پيشنهاد می کنند. البته فقط از افرادی دعوت به همکاری می کنند که قبلا در اين زمينه کاری ارائه داده باشند ، چه در دانشگاه چه در بازار.

در آينده درباره پروژه های مرتبط با پردازش زبان طبيعی بازهم خواهم نوشت.