شنبه، تیر ۲۰، ۱۳۸۳

نتیجه یک تجقیق در زمینه ترجمه ماشینی

Internet Machine Translation Survey

در این تحقیق علاوه بر معرفی محصولات مختلف در زمینه های مختلف ، پروژه های مختلفی هم معرفی شده اند که بعضا هیچ محصولی در بازار ندارند.
جالبترین قسمت این تخقیق بررسی ترجمه یک جمله در زبانهای مختلف و برنامه های مختلف است.
جمله بصورت زیر بوده است :

I can eat glass and it doesn't hurt me.


و ترجمه هائی در زبانهای دیگر انجام شده و در نهایت با همان مترجم به زبان انگلیسی برگردانده شده است. نتایج بصورت زیر می باشد:


French
Original Je peux manger du verre, cela ne me fait pas mal.
SYSTRAN I can eat glass, that does not make me badly.
WorldLingo " "
FreeTranslation I can eat glass, that does not do me poorly.
PROMT I can eat of the glass, it makes for me not bad.
Reverso I can eat of the glass, it makes(does) for me not bad.
Gist-In-Time " "
LogoMedia I can eat the glass, it made not me pain.
linguatec I can eat glass, it makes me quite a lot.

Spanish
Original Puedo comer vidrio, no me hace daño.
SYSTRAN I can eat glass, does not do damage to me.
WorldLingo " "
FreeTranslation It can eat glass, not damage does me.
PROMT I can eat glass, it(he,she) does not damage to me.
Reverso " "
Gist-In-Time " "
LogoMedia I can eat glass, he/she doesn't harm me.
linguatec I can eat glass, he does not do me damage.
Sancho Am able to eat glass, not becomes damage.
Linguaphile can eat glass, not me makes damage.

Portuguese
Original Posso comer vidro, não me faz mal.
SYSTRAN I can eat glass, does not make me badly.
WorldLingo " "
FreeTranslation It can eat bottle, not evil does me.
LogoMedia I can eat glass, he/she doesn't do me badly.
Gist-In-Time " "

Italian
Original Posso mangiare il vetro e non mi fa male.
SYSTRAN I can eat the E glass it does not make me badly.
WorldLingo " "
FreeTranslation I can eat the glass and does not hurt myself.
LogoMedia I can eat the glass and it doesn't hurt me.
linguatec I can eat the glass and he does not do me.
Gist-In-Time " "


German
Original Ich kann Glas essen, ohne mir weh zu tun.
SYSTRAN I can eat glass, without doing to me pain.
WorldLingo " "
FreeTranslation I can eat glass without hurting myself.
PROMT I can eat glass without hurting me.
Reverso " "
Gist-In-Time " "
LogoMedia I can eat glass without doing me sore.
linguatec I can eat glass without being aching.

Polish
Original Mogę jeść szkło i mi nie szkodzi.
Ectaco I can eat glass and it does not harm me.

Russian
Original Я могу есть стекло, это мне не вредит.
SYSTRAN 4 I can eat with glass-, this me does not harm.
WorldLingo I can eat with glass-, this me does not harm.
PROMT I can eat glass, it does not harm to me.
LogoMedia I can exist glass, to this me does not harm.
Ectaco I can there is glass, this I do not harm.
Dictionary.com I can eat glass-, this me it does not harm.

Arabic
Original .أنا قادر على أكل الزجاج و هذا لا يؤلمني
Ajeeb I able on the glass eating and this he does not hurt me
قابل توجه علاقه مندان به ارزیابی سیستمهای ترجمه ماشینی

هیچ نظری موجود نیست: