شنبه، شهریور ۲۱، ۱۳۸۳

Memory Translation - MT

حافظه ترجمه :
وظیفه یک سیستم حافظه ترجمه این است که متن جدید را بررسی کرده و در صورت وجود ترجمه های قبلی برای یک متن یا بخشی از آن ، کاربر را از ترجمه دوباره آنها بی نیاز کند. با توجه به تکراری بودن ترجمه در خحم بالا و در موارد خاص استفاده از چنین سیستمهائی مدتهاست که روال شده است.
هرچند این روزها سیستمهای حافظه ترجمه مورد توجه مترجمین حرفه ای قرار گرفته اند، اما باید اشاره داشت که ایده این نوع سیستمها زیاد جدید نیست. تعدادی از شرکتهای ترجمه قبل از این بانکهای اطلاعاتی داشتند که برای صرفه جوئی در هزینه و زمان ترجمه از آنها استفاده می کردند. اما معرفی این سیستمها بصورت تجاری و در بازار نرم افزار باعث استفاده گسترده آن در بین شرکتها و افراد مختلف در زمینه ترجمه شده است.

یک سیستم حافظه ترجمه در چه مواردی می تواند به ما کمک کند ؟
هر کار ترجمه ای که سه ویژگی مهم زیر را داشته باشد را می توان با یک سیستم حافظه ترجمه با هزینه کمتر انجام داد.

1- مطالب تکراری : اگر در متن شما دارای متون مشترک و تکرار به مقدار زیاد است بدانید که این سیستمها می تواند بیشترین استفاده را برای کار شما داشته باشند. بعنوان مثال راهنماهای سیستمها می توانند از این نوع متون برای ترجمه با چنین سیستمهائی باشند.
2- استفاده از فایلهای الکترونیکی : در حال حاضر با توجه به الکترونیکی شدن بیشتر مطالب، استفاده از چنین سیستمهائی مقرون بصرفه شده است. در حال حاضر بیشتر راهنمای ابزارهای و وسایل بصورت الکترونیک هم موجود هستند و براحتی با استفاده از یک سیتسم حافظه ترجمه قابلیت ترجمه به بیش از یک زبان را دارا می باشند.
3- حجم قابل توجه متن برای ترجمه : اگر حجم مطالبی که می خواهید ترجمه کنید کمتر از 100 کلمه است، استفاده از چنین سیستمی مقرون بصرفه نیست. متقاضیانی که متونی کمتر از 3-4 صفحه دارند نمی توانند با استفاده از چنین برنامه هائی به ترجمه مناسب و کم هزینه برسند. بهترین کاربرد این سیستمها در مواردی است که حجم ترجمه بالا باشد. احتمال پیدا شدن یک متن تکراری در حجم بالای ترجمه بیشتر است و بنابراین کاربرد بیشتری برای سیستم حافظه ترجمه می توان در این موارد متصور شد.

بیشتر افرادی که شرایط بالا را داشته اند و از چنین سیستمهائی استفاده کرده اند، 25 الی 30 درصد در هزینه های ترجمه صرفه جوئی کرده اند. هرچه حجم بانک اطلاعاتی سیستم افزایش پیدا می کند یا به عبارت دیگر هرچه با این سیستمها ترجمه بیشتری انجام می شود، مقدار صرفه جوئی در هزینه ترجمه افزایش پیدا می کند. یکی از مواردی که می تواند در کاهش بیشتر هزینه ترجمه موثر باشدف کمترین کار مورد نیاز بر روی فایل شما قبل و بعد از ترجمه است. هرچه ابزاری که از آن استفاده می کنید انعطاف بیشتری داشته باشد و مثلا فرمتهای مختلفی را بعنوان ورودی قبول کند و در خروجی هم فرمتهای مختلفی را ارائه کند، صرفه جوئی در هزینه شما می تواند بیشتر باشد.

در مطالب بعدی با سیستمهای حافظه ترجمه و نمونه های عملی آن بیشتر آشنا خواهیم شد.

هیچ نظری موجود نیست: