چهارشنبه، فروردین ۳۱، ۱۳۸۴

یک سمینار تکراری

مرکز تحقیقات مخابرات ایران سمیناری را با عنوان اولین سمینار بین المللی کاربرد خط و زبان فارسی در محیط رایانه ای در اردیبهشت 1384 برگزار میکند.
جالب اینکه سمیناری با همین عنوان سال گذشته آنهم با عنوان اولین سمینار کاربرد خط و زبان فارسی در محیط رایانه برگزار شده است.
اطلاعات بیشتر در این زمینه
مشخص نیست چرا یک سمینار با یک عنوان و یک هدف دوبار برگزار می شود و احتمالا از بودجه عمومی هم برای آن هزینه می شود. آیا نمی شد همان سمینار را ادامه داد و دومین جلسه آن را برگزار کرد.
احتمالا سال آینده هم سازمان دیگری مجددا سمیناری با این عنوان یا با این هدف راه اندازی می کند و برای ایانکه بتواند بودجه را توجیه کند یک عبارت اولین به آن اضافه می کند و سمینار را برگزار می کند.

در ضمن در این زمینه دانشگاه تهران هم سمیناری با عنوانی متفاوت اما اهدافی مشترک با این سمینار سال گذشته برگزار کرد که عنوان آن اولین کارگاه پژوهشی زبان فارسی و رایانه بود
مطلب یگری در مورد اولین کارگاه پژوهشی زبان فارسی و رایانه

اینکه همه در کشور به این نتیجه رسیده اند که برای خط و زبان فارسی در محیط رایانه ای کاری انجام دهند و برنامه ریزی کنند خوب است (بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام). اما اینکه اینکارهای بصورت موازی انجام شود و هیچ کدام نتایج کار دیگری را قبول نکند تاسف آور است.
شاید اگر سازمانهای غیر دولتی مجری چنین برنامه هائی بودند چنین مشکلاتی بوجود نمی آمد.

هیچ نظری موجود نیست: