سه‌شنبه، آبان ۱۰، ۱۳۸۴

یک خبر - تکنولوژی ترجمه برخط یک زبان به زبان دیگر


دانشگاه کارنگی ملون و یکی از دانشگاههای آلمان در یک پروژ مشترک موفق شدند سیستم ترجمه برخط ماشینی را برای ایجاد کنند. این سیستم ترجمه ماشینی صوت انگلیسی را به صوت آلمانی یا اسپانیائی ترجمه می کند.


مدتیست که سیستمهای ترجمه ماشینی با استفاده از تکنولوژیهای استفاده شده در سیستمهای تشخیص صوت توانسته اند در زمینه ترجمه برخط صوت از یک زبان به زبان دیگر نتایج مناسبی را نشان دهند.
البته بیشتر این سیستمهای ترجمه ماشینی در محدوده خاصی از زبان فعالیت می کنند .
مثلا یکی از این سیستمها در زمینه ارتباط بین بیمار و پزشک بود که بین زبان انگلیسی و فارسی عمل ترجمه را انجام میداد.

البته هنوز تا زمانیکه بتوان بطور کامل از چنین سیستمهائی استفاده نمود راه زیادی داریم اما همین سیستمها هم توانسته نیاز تعداد زیادی از کاربران را برطرف نماید.

هیچ نظری موجود نیست: