شنبه، آبان ۲۸، ۱۳۸۴

مترجمهای جدید عربی - انگلیسی

ترجمه عربی - انگلیسی در جنگ عراق یکی از نیازهای سربازان آمریکائی است. اما بدلیل ناامنی موجود در این کشور هزینه اینکار بسیار بالاست. بیشترین کشته ها در بین مترجمینی بوده است که برای نیروهای نظامی فعالیت داشته اند.
در این میان استفاده از سیستمهای ترجمه ماشینی بخصوص آنهائی که بتوانند ترجمه صوت به صوت را انجام دهند بسیار مورد نظر کارشناسان می باشد.
اکنون تعداد زیادی از پروژه های Darpa در این زیمنه تعریف شده است.
یکی از این پروژه ها مترجم عبارت است . این مترجم با نام phraselator شناخته شده است.
در این پروژه دوزبانه نرم افزار موجود بر روی یک PDA کاربر را قادر می سازد که عبارتهای انگلیسی و عربی را به هم ترجمه کند. برای اینکار کافیست این عبارت برای دستگاه خوانده شود. عمل ترجمه همزمان و بطورت خودکار انجام خواهد شد.
مشکل این پروژه عدم آشنائی زیاد سربازان با PDA است.

مشابه این مشکل در افغانستان نیز وجود دارد. جائیکه نیروهای آمریکائی مجبور هستند با افغانی ها با زبان فارسی یا اردو صحبت کنند.
آیا پروژه ای برای زبان فارسی توسط Darpa تعریف شده است.

هیچ نظری موجود نیست: