پنجشنبه، تیر ۱۹، ۱۳۹۳

یک منبع عالی برای حافظه ترجمه


یکی از منابع مهم برای تولید یک سیستم ترجمه ماشینی، داشتن پیکره‌های موازی است. به این معنی که در پیکره موازی جملات ترجمه شده بین دو زبان را داشته باشیم. با داشتن این پیکره . استفاده از ابزارهای آماده مانند موسی (moses) می‌توان یک برنامه ترجمه ماشینی را به سرعت آماده کرد.

در ادامه پروژه ترجمه ماشینی اتحادیه اروپا، جندی پیش مسئولان پروژه یکی از بزرگترین  پیکره‌های موازی را برای ۲۲ زیان و ۲۳۱ ترکیب زبانی منتشر کردند. این پیکره‌ها در درجه اول توسط مترجمان حرفه‌ای برای بالا بردن کیفیت و سرعت ترجمه استفاده شده است. اما در حال حاضر امکان استفاده از آنها برای آموزش یک سیستم ترجمه ماشینی برای همه افراد وجود دارد.


هیچ نظری موجود نیست: