چهارشنبه، تیر ۱۸، ۱۳۹۳

بررسی وضعیت نیم‌فاصله در پیکره همشهری آنلاین


در ادامه مطالب نوشته شده در زمینه نیم‌فاصله، این نوشته قصد دارد بخشی از اشتباهات موجود در یکی از پیکره‌های زبان فارسی را مطرح کند. اینروزها بجز از چند سایت خبری که از نرم‌افزارهای قدیمی برای ویراش اخبارشان استفاده می‌کنند، بیشتر سایتها از نیم‌فاصله تا حد امکان استفاده می‌کنند. اما کماکان در بعضی از موارد از فاصله بجای (به‌جای) نیم‌فاصله استفاده می‌کنند که می‌تواند باعث بروز مشکلاتی در پردازش محتوای آنها بشود.

در اینجا به چند مورد از بیشترین اشتباهات صورت گرفته در سایت روزنامه همشهری آنلاین اشاره می‌کنم. این لیست پس از بررسی پیکره همشهری آنلاین تهیه شده است. این پیکره در حدود ۱۱۲ میلیون کلمه (شامل۶۳۰ هزار واژه) دارد.بین المللی   --- بین‌المللی
گفت وگو --- گفت‌وگو
سرمایه گذاری   ---   سرمایه‌گذاری
روبه رو   ---   روبه‌رو
بین الملل   ---   بین‌الملل
تصمیم گیری   ---   تصمیم‌گیری
خصوصی سازی   --- خصوصی‌سازی
چشم انداز   ---   چسم‌انداز
آن قدر   ---   آن‌قدر
فوق العاده   ---   فوق‌العاده
روزنامه نگاری   ---   روزنامه‌نگاری
قلعه نویی   ---   قلعه‌نوعی
گفت وگوی   ---   گفت‌وگوی
برمی گردد   ---   برمی‌گردد
جابه جایی   ---   جابه‌جایی
جست وجو   ---   جست‌وجو
سهمیه بندی   --- سهمیه‌بندی
حزب الله   ---   حزب‌الله
گفت وگویی   ---   گفت‌وگویی
خانواده اش   ---   خانواده‌اش
صاحب نظران   ---   صاحب‌نظران
گفت وگوهای   ---   گفت‌وگوهای
فرهنگ سازی   ---   فرهنگ‌سازی
جابه جا   ---   جابه‌جا
گفت وگوها   ---   گفت‌وگوها
بیت المقدس   ---   بیت‌المقدس
زندگی اش   ---   زندگی‌اش
نتیجه گیری   ---   نتیجه‌گیری
بازمی گردد   ---   باز‌می‌گردد


برای تمام موارد اشاره شده ، کلمه در درست هم به کرات در متن استفاده شده است که در جلوی هر کلمه آورده شده.
اگر خواستار اطلاعات بیشتر درمورد پیکره همشهری آنلاین (متفاوت از پیکره همشهری بی‌جن‌خان) هستید، با من از طریق آدرس زیر تماس بگیرید.

هیچ نظری موجود نیست: