دوشنبه، بهمن ۲۹، ۱۳۸۶

زبان فارسی

شاید اولین سوالی که بتوان مطرح کرد اینست که چرا تابحال بر روی زبان فارسی کار زیادی انجام نشده است؟
اول از همه از تجربه قبلی خودم در زمینه ترجمه ماشینی شروع کنم.
چرا در زمینه ترجمه ماشینی فارسی تعداد شرکتهای فعال یا دانشگاههای فعال کم است؟
آیا متقاضی این محصول کم است؟ تا آنجا که می دانم تقاضای موجود کم نیست. بخصوص اینکه حجم زیادی از مطالب منتظر شده در اینترنت به زانی غیر از فارسی است و بسیاری از ایرانیان آشنائی کافی به زبانهای دیگرندارند.

از مدتها پیش پرژه ای مانند ترجمه ماشینی بعنوان پروژه ملی در سطوح بالای مملکت مطرح شده و تصویب شده است. این پروژه مصوب مجمع تشخیص مصلجت + شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

هیچ نظری موجود نیست: