جمعه، بهمن ۰۹، ۱۳۸۸

PhD Language Technology , Netherland


این بورس برای مدت 3 سال است و تا تاریخ 28 فوریه 2010 مدارک متقاضیان را دریافت میکند.
شروع دوره : بهار یا تابستان 2010

این بورس برای خانمها اولیت قائل است.

Two ESR vacancies at MPI

هیچ نظری موجود نیست: