جمعه، بهمن ۰۹، ۱۳۸۸

Job MultiMedia and Multimodal resources, Netherland

مکان : هلند، اروپا
محدودیت زمانی : شما می توانید مدارک خواسته شده را تا 15 فوریه 2010 ارسال کنید. 
مدارک مورد نیاز : فوق لیسانس با 4 سال تجربه مرتبط یا دکترا در زمینه کامپیوتر زا زبانشناسی
حقوق : 53000 یورو سالیانه ( مالیات کسر خواهد شد ) 

حتما لیست مدارک خواسته شده را نگاه کنید. 
هیچ نظری موجود نیست: