پنجشنبه، بهمن ۰۸، ۱۳۸۸

Statistical Machine Translation

کتابی در مورد ترجمه ماشینی آماری
بالاخره یکی از فعالترین افراد در زمینه ترجمه ماشینی، کتابی اختصاصی را در این زمینه ارائه کرد. شاید این کتاب بتواند بعنوان یک کتاب درسی در تمام دانشگاهها بخصوص دانشگاههای ایران تدریس شود. در این کتاب مباحث زیر ارائه شده است :

بخش اول
 • فصل اول : مقدمه
 • فصل دوم : کلمه، جمله و پیکره
 • فصل سوم : تئوری احتمالات
بخش دوم
 • فصل چهارم : مدلهای مبتنی بر کلمه
 • فصل پنجم : مدلهای مبتنی بر عبارت
 • فصل ششم : دیوکودینگ (جستجوی ترجمه مناسب ) 
 • فصل هفتم : مدل زبان
 • فصل هشتم : ارزیابی
بخش سوم
 • آموزش مبتنی بر تبعیض (Descriminative training )
 • ادغام اطلاعات زبانشناسی
 • مدل مبتنی بر درخت
وب سایت نویسنده کتاب فلیپ کوهن
وب سایت پروژه یورو ماترکیس بعنوان بزرگترین پروژه ترجمه ماشینی اروپا. این پروژه با هدف ارائه یک سیستم ترجمه ماشینی برای ترجمه بین تمام زبانهای اروپائی شروع شده است. فاز اول این پروژه از سپتامبر 2006 شروع شد و در فوریه 2009 به اتمام رسید. فاز دوم این پروژه هم از سال 2009 شروع شده و تا سال 2012 ادامه خواهد داشت.

هیچ نظری موجود نیست: