سه‌شنبه، بهمن ۰۶، ۱۳۸۸

تقاضا برای ترجمه ماشینی همچنان افزایش می یابدیکی از شرکتهای فعال در زمینه بومی سازی ، اعلام کرده است که بر اساس تحقیقاتی که انجام داده اند، تعداد پاسخ دهندگان به پرسشنامه در قبال سوال استفاده از ترجمه ماشینی به رقمی حدود 58 درصد رسیده است. این رقم برای سال گذشته 40 درصد بوده است.
واقعیت اینست که با گسترش اینترنت و حجم مطالب آنلاین، نیاز به ترجمه خودکار روز از روز بیشتر میشود. برای همین هست که رئیس جمهور آمریکا اعلام می کند که بایستی یک سیستم ترجمه ماشینی با کیفیت داشته باشند. یا اینکه اتحادیه اروپا یکی از بزرگترین پروژه های ترجمه ماشینی را با رقمی بیشتر از دو میلیون یورو شروع کرده است.

هیچ نظری موجود نیست: