جمعه، بهمن ۰۹، ۱۳۸۸

بورسیه در دورهای فوق لیسانس و دکترا در اروپا

دانشگاههای اروپائی مدتیست که در زمینه کامپیوتر و زبانشناسی بورسیه های خوبی را ارائه می دهند. با توجه به اینکه سایت انگلیسی زبانشناسی کامپیوتری که قبلا داشتم از دسترس خارج شده، بعد از این در مورد بورس دکترا و فوق لیسانس در اروپا در اینجام خواهم نوشت.


برای تمام بورسیه ها یا شغل هائی که در اینجا لیست خواهند شد، محدودیت از نظر صادر کردن ویزای کار یا تحصیل بر اساس ملیت وجود ندارد. با داشتن شرایط لیست شده می توانید برای هر کدام اقدام کنید.

هیچ نظری موجود نیست: