پنجشنبه، اسفند ۲۱، ۱۳۸۲

گزارش بعد از ساعت 14

همانگونه که انتظار داشتیم، همه افراد علاقه مند به ارائه سمینار ترجمه ماشینی بعد از ظهر این سمینار را ارائه دادند.
البته یک نکته جالب درباه اولین ارائه کننده بود:
ایشان یکی از اعضای هیئت علمی هستند.
اما به نظر می آمد که به جای ارائه سمینار قصد ارائه یک درس را دارند. چرا که به جای 20 دقیقه حدود 35 دقیقه صحبت کردند
البته با التماس و خواهش این فرصت را گرفتن و بیشتر مطالبی را که برای ارائه آماده کرده بودند، را حذف کردند و بیشتر به انتقاد از کار دیگران و تعاریف کلی از تحقیقاتشان در فرانسه پرداختند.
فرصت ندادند که سوال کنم:
در تمام مطالبی که درباره تاریحچه ترجمه ماشینی نوضته شده هیچگاه اهمیت پروژه های فرانسوی به این حد که آقای دکتر می گفتند نبوده.
البته نکته جالب این بود که می گفتند که این تحقیقات هیچگاه بعنوان برنامه ارائه نشده و دلیل آنرا کار علمی انجام شده می دانستند.

سمینار بعدی را مترجم پدیده ارائه داد. ارائه دهنده به معرفی برنامه های ظرکت پرداخت و در نهایت با ارائه انتظارات خود از دستکاه دولتی و اجرای قانون کپی رایت به سمینار پایان دادند.
این سمینار در وقت مناسب به پایان رسید.

نفر بعدی به ارائه یک مترجم پدید پرداخت.
این مترجم با نام دوران در سال آینده ارائه خواهد شد. البته ایده اصلی آن تر دکترای خود آقای فیلی بوده است که روشی ترکیبی را استفاده کرده اند.
در نهایت هم من سمیناری را درباره ترجمه ماشینی و مترجم پارس ارائه دادم که مطالب آنرا قسمت به قسمت در اینجا ارائه خواهم داد.
بعد از قسمت ترجمه ماشینی، مباحث دیگری هم مطرح شدند . بیشتر درباره فونتهای فارسی و فارسی نویسی یود. البتهیک نفر هم درباره اهمیت تعریف کاربرد زبان فارسی در رایانه صحبت کرد.

در انتهای سیمنار هم آقای دکتر حبیبی به جمع بندی این سمینار از صبح تا عصر پرداختند.

این سمینار در کل مناسب و خوب بود. فقط مشکل عدم اطلاع رسانی مناسب و عدم برنامه ریزی در کل سمینار به چشم می خورد. بطوریکه تا زمان ارائه سمینار ، تعدادی از افراد جدید به ارائه دهندگان اضافه شدند و این باعث می شد که فرصت داده شده به بقیه را کم کنند تا افراد بیشتری بتوانند سمینار بدهند. در حالی که این افراد در محل سمینار آمادگی خود را برای ارائه سمینار اعلام کرده بودند.

امیدوارم که در سمینارهای بعدی در این زمینه شاهد برنامه ریزی بهتری باشیم.

هیچ نظری موجود نیست: