سه‌شنبه، اسفند ۱۹، ۱۳۸۲

سمینار کاربرد خط و زبان فارسی در محیط رایانه

همانطور که قبلا هم اعلام کردم سمیناری با عنوان کاربرد خط و زبان فارسی در محیط رایانه ای روز چهار شنبه 20 اسفند برگزار می شود.
این سمینار از ساعت 8 صبح تا 5/4 عصر برگزار خواهد شد.
مکان برگزاری هم : باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران - حیابان 16 آذر - ساختمان معاونت دانشجوئی خواهد بود.
برگزار کنندگان این سمینار هم کمسیون تخصصی تولید محتوی دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و گروه زبان و رایانه فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستند.
برای هماهنگی جهت حضور در این سمینار هم می توانید با آقای صالحی در دبیرخانه این سمینار تماس بگیرید.

آدرس دبیرخانه :
حیابان شریعتی - نبش اندیشه یکم - دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی - طبقه دوم - معاونت فنی
تلفن : 8448036

برنامه زمانی نحستین نشست تخصصی توسعه کاربری خط و زبان فارسی در محیط رایانه ای

نشست اول : یونیکد، تشخیص نوری حروف و علائم
8:00 - 8:20 :
گزارش دبیر نشست
8:20 - 8:40 :
غلط یاب املائی – گستره نگار
8:40 -9:00 :
مترجم فارسی ( مبنا رایانه)
9:00 - 9:20 :
داده ورزان هامون ( فارسی سازی، مترجم فارسی)
9:20 - 9:40 :
ریشه یابی کلمات (یاس ارغوانی)
9:40 - 10:00 :
یونیکد، کد استاندارد ملی ( گام الکترونیک)
10:00 - 10:30 :
پذیرائی
نشست دوم - گنجواژه، اصطلاحنامه و ترجمه ماشینی
10:30 - 11 :00 :
آیت اللهی، بازشناسی حروف و علایم / پایا بازشناسی حروف و علایم (صدیق)
11:00 - 11:30 :
دکتر حسین غریبی ( اصطلاحنامه ها)
11:30 - 12:00 :
خانم ملوک اسادات بهشتی ( اصطلاحنامه ها)
12:00 - 12:30 :
گام الکترونیک – واژه پرداز نگاره – غلط یاب
13:30 - 14:00 :
نماز و نهار
نشست پایانی
14:00 - 14:30 :
پور ممتاز – طرح جامع
14:30 - 15:00 :
فرازبان و تجزیه و تحلیل منطقی زبانهای طبیعی (معصومی همدانی / یزدی پور / غفاری )
15:00 -15:30 :
دکتر حبیبی
15:30 -16:00 :
مهندس جهانگرد

هیچ نظری موجود نیست: