دوشنبه، اسفند ۱۸، ۱۳۸۲

کاربرد ترجمه ماشینی در جنگهای آینده

به نظر می رسد در جنگهای آینده استفاده از نیروهای چند ملیتی بیشتر خواهد بود همچنانکه در جنگی که آمریکا در عراق داشت این اتفاق افتاد.
در این جنگ یک برناه به سربازان داده شده بود که مانند یک مسنجر کار میکرد
با این تفاوت که این برنامه مسنجر به یک برنامه مترجم ماشینی مجهز شده بود. با کمک این برنامه سربازان و فرماندهان مختلف می توانستند از طریق اینترنت و رایانه با هم ارتباط داشته باشند.
البته احتمالا جزئیات بیشتری هم در ارتباط با چکونگی ارتباز بین سربازان و امنیت این اطلاعات وجود داشته است که در گزارشی که من دیدم اسمی از آن برده نشده بود.
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2004-03/oonr-ii030504.php

هیچ نظری موجود نیست: